Misyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli uygun maliyetli ve çevreci enerji kaynağı olan doğalgazın lisansımız sınırları içinde olan tüm kullanıcılara iletmek, iletimi sağlamak için tasarlamak, iletim hatları inşa etmek ve tamamlamak; müşteri memnuniyetini en üstte tutarak, müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, DİYARGAZ Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.


Vizyonumuz

 • Türkiye genelinde hizmet veren Doğalgaz Dağıtım firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.
 • Lisans alanı içinde enerji ihtiyacının var olduğu her yerde olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ


 • Müşteri Odaklılık & Geri Bildirim
 • Gereksinimler ve göstergeler konusunda müşteri ile uyumlu olmak
 • Kalite performansı hakkında müşteri ile düzenli iletişim kurmak
 • Müşterinin endişe ve fikirlerine hızlıca yanıt vermek
 • Müşteri memnuniyetini arttırmaya odaklanmak
 • Uygulanabilir gereksinimleri karşılamak
 • Liderlik & Yönetim
 • Kalite sorunlarını tespit eden personeli desteklemek
 • Açık ortamı sürdürmek
 • Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için sorumluluk almak
 • Süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk bazlı düşünmeyi teşvik etmek
 • Sürekli iyileşmenin desteklenmesi
 • Çalışan katılımının sağlanması
 • Üst yönetimden her kademede çalışana kadar kalite taahhüdünün duyurulması
 • Görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve paylaşılması
 • Ayrımcılık yapılmayan, saygın çalışma ortamının sağlandığından emin olunması
 • Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluk konularında hesap verilebilir olunması
 • Uygulama
 • İş aktivitelerinin kalite yönetim sistemleri ile uyumlu olarak yapılması
 • Doğal kaynakların verimli kullanılması
 • Acil durumların yönetilmesi ve acil durum müdahalelerinin tatbikatlarla test edilmesi
 • Güvenli alet ve ekipman tedarik edilmesi
 • Doğru dokümantasyonun ve etkili raporlamanın sağlandığından emin olunması
 • Alt yüklenicilerin kalite yönetim sistemlerine dahil edilmesi
 • Planlama
 • İç ve dış hususların belirlenmesi
 • Risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi
 • Geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum
 • Çevreyi ve etkilenen toplulukların korunması
 • Sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Hedeflere ve kilit performans göstergelerine ulaşmak için uygun planlamanın yapılması
 • Risk Yönetimi
 • Risk tabanlı düşünce yapısının sağlanması
 • Pro-aktif (önleyici) tutum izlenmesi
 • Tüm tehlikelerin, risklerin, çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, bertaraf edilmesi ve azaltılması
 • Muhtemel acil durumların ve krizlerin belirlenmesi
 • Acil durum riskinin azaltılması
 • Övünme & Yetkilendirme
 • Maliyet veya iş programı endişesiyle kaliteden ödün vermemek
 • Yapılan işin kalitesiyle gurur duymak ve sorumluluk almak
 • Kalite ile ilgili endişelerini raporlama ve geri bildirim verme konularında çalışanları teşvik etmek
 • Süreçler & Prosedürler
 • Etkili prosedürler, süreçler ve eğitimler uygulamak
 • Kültür ile bir bütün haline gelmiş süreçlere bağlılık göstermek
 • Prosedürleri zamanında geliştirmek
 • Süreçleri geliştirmek için geri bildirim verilmesini desteklemek
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
 • Açık Ortam
 • Sorgulayıcı davranış sergilemek
 • Sorunları şeffaf bir yaklaşım ile ele almak
 • Kalite ile ilgili kuşku olması halinde işi durdurmayı teşvik etmek
 • Kalite sorunlarını tespit etme ve çözme konusunda çalışanları teşvik etmek
 • İzleme & İletişim
 • Problemleri kararlı bir şekilde araştırmak ve raporlamak
 • Sorunları zamanında çözmek
 • Kalite göstergelerini kontrol etmek
 • Kazanılan deneyimleri ve en iyi uygulamaları kurumsallaştırılmak üzere paylaşmak
 • Bilgi & Sürdürülebilirlik
 • Kurumsal bilgiyi korumak ve sürdürmek
 • Kurum kültürünü sürdürmek
 • DİYARGAZ varlıklarına değer vermek ve onları korumak
 • Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek
 • Yetkinlik ve kariyer gelişimini teşvik etmek
 • Sosyal Sorumluluk
 • İşletmeden etkilenen topluluklarla ve komşularla iyi ilişkilerin oluşturulması
 • Adil ve şeffaf işe alım süreçlerinin sağlanması
 • Eşit fırsatların ve çalışan refahının sağlandığından emin olunması, projeden etkilenen toplulukların kalite farkındalıklarının artırılması