İÇ TESİSAT YAPIM SÜRECİ

 • Abone, DİYARGAZ ile Doğal Gaz Bağlantı Anlaşmasını imzalar.
 • İç tesisatın projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifikalı firmalara yaptırılır.
 • Sertifika sahibi firma ile müşteri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır.
 • Sözleşme kapsamında sertifikalı firma projeyi hazırlar ve DİYARGAZ’ ın onayına sunar.
 • DİYARGAZ tarafından proje kontrolü ilgili mevzuatlar, standartlar ve şartnamelere göre yapılır. Uygun olması durumunda proje onayı gerçekleşir. Uygun bulunmaması halinde ise tespit edilen hata ve eksiklikler bildirilerek proje, düzenlenmesi için sertifikalı firmaya iade edilir. Eksikleri giderilen proje tekrar DİYARGAZ’ın onayına sunulur.
 • Sertifikalı firma Proje onayına müteakip iç tesisatın yapımına başlar. Proje onayı olmadan iç tesisatın yapımına başlayamaz.
 • Proje onayından sonra Abone, DİYARGAZ ile Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesini imzalar.
 • Tesisat yapımından önce iç tesisatı yapacak olan sertifikalı firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır.
 • Sertifikalı firma tarafından iç tesisat onaylanan projeye uygun olarak yapılır.
 • Sertifikalı firma tarafından iç tesisatın ön sızdırmazlık testi ve kontrolü gerçekleştirilir.
 • Sertifikalı firma proje onay sistemi üzerinden tesisat kontrolü için randevu talebinde bulunur.
 • DİYARGAZ iç tesisatı kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir.
 • İç tesisat kontrolü sistemin kontrolü yakıcı cihazlar tesis edilmesi şartıyla yapılır. Uygun bulunması halinde dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve abonenin birlikte imzaladığı bir tutanakla (Doğalgaz Uygunluk Belgesi) kayıt altına alınarak iç tesisat doğal gaz kullanımına açılır. Uygun bulunmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler sertifikalı firma tarafından giderildikten sonra sertifikalı firmanın randevu talebine istinaden kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • DİYARGAZ’ın onayı olmadan doğal gaz kullanmayınız.
 • Doğal gaz tesisatlarına yönelik yapım, bakım ve onarım işlemlerinizi sadece sertifikalı firmalara yaptırınız. Sertifikalı firmaları görüntülemek için tıklayınız
 • Tesisatınıza DİYARGAZ’ın izni olmadan tadilat yaptırmayınız.
 • Proje dışı yakıcı cihaz eklenmesine veya çıkarılmasına izin vermeyiniz.
 • İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı unutmayınız.
 • Doğal gazlı cihazlarınızın yıllık periyodik bakım ve onarımlarını mutlaka yetkili servislerine yaptırınız.
 • Ortama taze hava temin eden havalandırma menfezlerini kapatmayınız.
 • Bacaların periyodik kontrollerini akredite kuruluşlara yaptırınız.
 • Acil durumlarda 7 gün 24 saat 187 Doğalgaz Acil Hattımızı arayınız!