Hata!
Basınç Sıcaklık Tüketim(m3) D.Tüketim(stdm3) Endeks Toplam(m3) D.Endeks Toplam(stdm3) Düzeltme Faktörü Tarih