Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.

Metan dışında, az miktarlarda etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) gibi diğer hidrokarbonlar bulunur. Ayrıca, azot (N2), oksijen (O2), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S) ve bazen de helyum (He) gazlarına da az miktarlarda rastlanır.

 • Doğalgaz havadan hafiftir.
 • Doğalgaz kuru bir gazdır.
 • Doğalgaz zehirsizdir.
 • Doğalgaz çevreyi kirletmeyen temiz bir yakıttır.
 • Külsüz ve dumansız bir yakıttır.
 • Doğalgazın depolama sorunu olmadığından dolayı dairelerin bağımsız ısıtılmasına en uygun yakıttır.
 • Doğalgazın yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez.
 • Doğalgaz her an kullanıma hazır, nakliye sorunu olmayan bir yakıttır.
 • Doğalgaz verimli ve ekonomik bir yakıttır.
 • Doğalgazın patlama aralığı yüksektir.
 • Evlerde ısınmanın yanı sıra sıcak su elde etme, mutfakta pişirme amcalı kullanılır.
 • Doğalgaz ile çalışan kazanlarda otomatik kontrolle, kontrol yapmak mümkündür.
 • Doğalgazın ısıl değeri katı yakıtlara göre yüksektir.
 • Katı yakıtlara göre yanma verimi yüksektir.
 • Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
 • L.P.G. tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.
 • Yakıt kaybını en aza indirir.
 • Çevre dostudur.

 • Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.
 • Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.
 • Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.
 • Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
 • Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.
 • Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C'a kadar indirilebilir.
 • Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10'dur.
 • Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.
 • Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.
 • Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürün kalitesinin artmasını sağlar.

Doğalgaz renksiz ve kokusuzdur. Bu nedenle insan duyuları tarafından algılanması oldukça zordur. Kullanım sırasında olası kaçakların fark edilebilmesi ve önlemlerin zamanında alınabilmesi için içeriğine THT maddesi katılarak kokulandırılır. THT maddesi katıldıktan sonra çürük sarmısağa benzer bir koku alan doğalgaz böylelikle insanlar tarafından kolayca fark edilebilir.

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için yapılan işleme ısı yalıtımı denir.

Duvar ve zemin üzerine, kabul gören standartlara sahip ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan ısı yalıtımı sayesinde,

Doğalgaz sarfiyatı ortalama %50 azaltılır. Yalıtımla yaz kış evinizde konforlu bir yaşam sağlayın.

Ekonomiktir: Kışın ısıtma, yazın serinletme maliyetlerini yarı yarıya azaltır.

Güvenlidir: Binanın taşıyıcı sistemlerinde korozyonları önler, binanın ömrünü uzatır.

Sağlıklıdır: Nem, bakteri, küf oluşumunu engeller, sağlıklı bir ortam oluşturur.

Konforludur: Mekanı içinde dengeli ısı dağılımı sağlayarak, daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanı oluşturur.

Çevrecidir: Sağladığı enerji tasarufu ile gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltır, çevre kirliliğini önemli ölçüde önler.

ilkbahar ve sonbahar aylarında muhakkak baca temizliği yapılmalıdır. Doğalgazın yanması sonucu oluşan baca gazı emisyon değerleri, diğer alternatif yakıtlara oranla son derece düşüktür. Ancak, baca gazı içerisinde bulunan su buharının asidik özelliği gibi nedenlerle zaman içerisinde bacalarda deformasyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle, düzenli aralıklarla baca bakımı ve temizliği yaptırarak defermasyonları tespit etmek ve gidermek, can ve mal emniyetinin sağlanması açısından, yasal bir zorunluluktur.

Doğalgaz yakıcı cihazların, en az yılda birkez yetkili servisleri tarafından bakımlarının yapılması gereklidir:

 • Bakımı yapılan cihaz daha verimli çalışır ve uzun ömürlü olur.
 • Radyatörün önü açık tutulmalı, üzeri perdelerle örtülmemeli, çamaşır kurutmak için kullanılmamalıdır.
 • Radyatör arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli, termosıtatik (ısı ayarlamalı) vana takılmalıdır.
 • Kombi, her zaman aynı ayarda değil, dışarının ısısına göre, evi ısıtacak minimum ayarda kullanılmalıdır.
 • Sıcak su kullanımında, sıcak su ısı ayarı kombiden yapılmalıdır.
 • Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında, serin olan sabah ve akşam saatleri dışında kombi ve sobalar kapalı tutulmalıdır.

Sonbahar aylarında brülör ve kazan bakımı yapılmalı:

Kazanların çalışmaya başladığı sonbahar aylarında kazan ve brülör ayarları baca gazı analizi yöntemi ile yapılmalıdır. Analiz neticesinde tespit edilen baca gazı emisyon değerlerine göre yapılacak olan ayarlarla, yakıt verimi arttırılarak tasarruf sağlanır. Çevreyi kirleten baca gazı emisyonları sınır değerlerin altında tutulabilir.

 • Kazan dairesi temiz tutulmalı; nem ve tozdan arınmış olmalıdır.
 • Kazandan çıkan sıcak su boruları ve vanalarına ısı yalıtımı yapılmalıdır.
 • Kazan dairesi havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır.
 • Kazan dairesi başka amaçlar için kullanılmamalıdır. (Depo, ardiye, kapıcı dairesi v.s.)

Üst Isıl değeri 8.8840 kcal/m3 yoğunluğu 0,67 kg/m3 olan doğalgaz, Rusya'dan çıkartıldıktan sonra, Ukrayna ve Bulgaristan üzerinden boru hatlarıyla Türkiye'ye taşınmaktadır.