19.10.2022 tarihinde yapılan 2022-2023 dönemine ait CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) veya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Satın Alma İhale Satın Alma İhalesi sonuçlanmıştır. İhaleyi 0,827067 TL/kwh birim bedel ile NATURELGAZ SAN. ve TİC. A. Ş kazanmıştır.