27.04.2023 tarihinde yapılan 2022-2023 dönemine ait CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) veya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Satın Alma İhale Satın Alma İhalesi sonuçlanmıştır. İhaleyi 1,750000 TL/kwh birim bedel ile OR-CAN DOĞALGAZ TOPTAN SATIŞ DAĞITIM A.Ş. kazanmıştır.