15.02.2024 tarihinde yapılan 2024-2028 dönemine ait CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) veya LNG
(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Satın Alma İhale Satın Alma İhalesi sonuçlanmıştır. İhaleyi 1,148500 TL/kwh
birim bedel ile NATURELGAZ SAN. ve TİC. A. Ş kazanmıştır.