Yaptığımız kontrol ve incelemelerde İlimizde gerçekleşen doğal gaz iç tesisat faaliyetleri ile ilgili olarak, inşaat ve iç tesisat firmalarının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve EPDK yönetmelik ve mevzuatlarına aykırı ve cezai işlem gerektiren bir takım uygulamalar yaptığı görülmüştür. Bu olumsuzlukların başında ise genellikle inşaat durumunda olan binalarda, abonelik işlemleri tamamlanmadan ve Kurumumuz tarafından proje onayı gerçekleşmeden müteahhit ve inşaat firmalarının, doğal gaz iç tesisatlarını yetkili veya yetkisiz kişilere yaptırılması gelmektedir. Bu durumun bertaraf edilebilmesi için en kısa sürede Şirketimiz, gerekli yasal uygulamaları takibe alacaktır.

İşlemlerin doğru yürütülebilmesi için gerekli prosedür ve işlemler sırası ile şu şekilde olacaktır;

- Diyargaz ile ilk abonelik bağlantı anlaşması yapılmalıdır.

- Doğal gaz tesisatlarının yapımı için müteahhitler ve yapım şirketleri, Sertifikalı bir firma ile anlaşmalıdır. Bu firma ile yapılacak işin kapsam ve koşullarını belirleyecek sözleşme, imzalanmalı ve bu sözleşmenin bir nüshası proje onay başvurusu sırasında sertifikalı firma tarafından Diyargaz’a teslim edilmelidir.

- Sertifikalı firma, Proje onayının gerçekleşmesiyle birlikte iç tesisat yapımına başlamalıdır.

- Sertifikalı İç tesisat firması, yapacağı iç tesisatta kullanacağı tüm malzemelerin TSE veya TSE’ni kabul ettiği kalite belgesine haiz ve doğal gaz mevzuatına uygunluğuna dikkat edecektir.

Bu bağlamda alınacak tedbirler genellikle saha kontrolü şeklinde olacaktır. Gelişigüzel kontroller ile projesi gönderilip henüz onaylanmamış adreslerde iç tesisatların yapılıp yapılmadığı, yetkili ve sertifikalı personel çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve İSG kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır. Ayrıca yapılacak kontrollerde proje onayı olmayan ve yetkisiz kişi ya da firmalarca yapılan tesisatlar, kabul görmeyeceği gibi ilgili kişi ve firmalarla ilgili 4646 sayılı Doğal gaz Piyasası Kanununda belirtilen idari işlemler için gerekli girişimler başlatılacaktır.